Kontakt

"Verbum Vitae"
Institute of Biblical Studies | Instytut Nauk Biblijnch
The John Paul II Catholic University of Lublin | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland

Główna osoba do kontaktu

"Verbum Vitae"
Zespół Redakcyjny

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński