Kontakt

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
ul. Chopina 29/7
20-023 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Artur Hamryszczak
redaktor naczelny
+48 81 454 52 67

Wsparcie techniczne