Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

dr Artur Hamryszczak   - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
artur.hamryszczak@kul.pl
https://orcid.org/0000-0002-2578-9971

 

Redaktor języka polskiego i techniczny

mgr Paulina Tomczyk

paulina.tomczyk@kul.pl

 

Redaktor języka angielskiego

mgr Aneta Kiper

aneta.kiper@pwste.edu.pl

 

Redaktorzy tematyczni:

ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
bielakwl@kul.lublin.pl
https://orcid.org/ 0000-0002-3883-5615

ks. dr hab. Józef Szymański, prof. Akademia Pomorska w Słupsku
jozef.szymanski@apsl.edu.pl
htts://orcid.org/0000-003= 379 9- 200X

ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
tomasz.moskal@kul.lublin.pl
https://orcid.org/0000-0002-0174-893X

dr Beata Skrzydlewska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
bskrzydlewska@o2.pl
https://orcid.org/0000-0002-9326-8916

dr Joanna Nastalska-Wiśnicka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
joanna.nastalska-wisnicka@kul.pl
https://orcid.org/0000-0003-3402-3051 

dr Daniel Kiper - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
daniel.kiper@kul.pl
https://orcid.org/0000-0003-3580-604X

 

RADA NAUKOWA

ks. dr hab. Waldemar W. Żurek SDB, prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - przewodniczący
https://orcid.org/0000-0002-5602-5077

dr hab. Maria Dębowska - emerytowana profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-2694-1012


ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

ks. dr Stanisław Zimniak SDB - Istituto Storico Salesiano - Roma (Włochy)
https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

o. prof. dr hab. Marek Inglot SI - Pontificia Università Gregoriana - Roma (Włochy)

 

ks. bp prof. Michał Janocha - Uniwersytet Warszawski (Polska)

https://orcid.org/0000-0002-4983-1767

ks. dr Andrzej Szczupał CSsR - Instytut Teologiczny w Grodnie (Białoruś)

s. prof. Grazia Loparc - Facoltà "Auxilium" di Roma (Włochy)

prof. Oksana Karlina - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki - Łuck (Ukraina)
https://orcid.org/0000-0001-8706-942X

prof. Manuel-Reyes Garcia Hurtado - Universidad de A Coruña (Hiszpania)

https://orcid.org/0000-0002-4263-164X