Zespół redakcyjny



Redaktor naczelny

dr Artur Hamryszczak 
artur.hamryszczak@kul.pl
https://orcid.org/0000-0002-2578-9971

 

Redaktor językowy i techniczny

mgr Paulina Tomczyk

paulina.tomczyk@kul.pl

 

 

Redaktorzy tematyczni:

ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
bielakwl@kul.lublin.pl
https://orcid.org/ 0000-0002-3883-5615

ks. dr hab. Józef Szymański, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku
jozef.szymanski@apsl.edu.pl
htts://orcid.org/0000-003= 379 9- 200X

ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
tomos@kul.lublin.pl
https://orcid.org/0000-0002-0174-893X

dr Beata Skrzydlewska - UKSW
bskrzydlewska@o2.pl
https://orcid.org/0000-0002-9326-8916

dr Joanna Nastalska-Wiśnicka - KUL
nastusia@kul.lublin.pl
https://orcid.org/0000-0003-3402-3051 

dr Daniel Kiper - KUL
kiperus@kul.pl
https://orcid.org/0000-0003-3580-604X

 

RADA NAUKOWA

ks. dr hab. Waldemar W. Żurek SDB, prof. KUL - przewodniczący
https://orcid.org/0000-0002-5602-5077

dr hab. Maria Dębowska
https://orcid.org/0000-0003-2694-1012


ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

ks. dr Stanisław Zimniak SDB - Istituto Storico Salesiano - Roma (Włochy)
https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

o. prof. dr hab. Marek Inglot SI - Pontificia Università Gregoriana - Roma (Włochy)

ks. dr Andrzej Szczupał CSsR - Instytut Teologiczny w Grodnie (Białoruś)

ks. prof. Vytautas S. Vaiciûnas - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)

s. prof. Grazia Loparco  - Facoltà "Auxilium" di Roma (Włochy)dr. doc.

Oksana Karlina - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki - Łuck (Ukraina)
https://orcid.org/0000-0001-8706-942X