Od „polityki kulturalnej” do „teologii kultury” - przykład Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie

Robert Danieluk SI

Archiwum Generalne Jezuitów w Rzymie , Włochy

Abstrakt

W artykule zaprezentowano genezę i działalność Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych jako przykład podejścia Kościoła do dóbr kultury. Widziane jako narzędzie ewangelizacji i przestrzeń dialogu są one od dawna przedmiotem troski Kościoła, która w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku przybrała również wymiar instytucjonalny na poziome centralnym (watykańskie dykasteria i rzymskie programy formacyjne) oraz lokalnym (inicjatywa kard. Stefana Wyszyńskiego i o. Eugeniusza Reczka SJ). Źródeł tych konkretnych działań upatrywać należy w zakorzenionym w Biblii chrześcijańskim podejściu do pamięci i historii, która postrzegana głębiej oznacza dla Kościoła bardziej „teologię” niż „politykę” kultury.

Słowa kluczowe:

Papieski Instytut Studiów Kościelnych; PISK; jezuici; ks. Eugeniusz Reczek; teologia kultury; polityka kulturalna

Danieluk R., Potykanowicz-Suda L., Kardynał Stefan Wyszyński – współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, Rzym 2020.

Dębowska M., Eugeniusz Reczek SJ – pierwszy kierownik Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, w: W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015, s. 215-233.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, red. L. Grzebień, wyd. 2. Kraków 2004.

Hamryszczak A., Reczek Eugeniusz SI, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, kol. 255-256.

Kudasiewicz J., Pamięć w Biblii, „W drodze”, 4 (2002) s. 40-53.

Kwaśniewski A., Kościelne Dobra Kultury jako narzędzie formacji „Christifideles laici” przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Veritati et Caritati”, 7 (2016) s. 116- 118.

Leszczyński M., Funkcja pastoralna muzeów kościelnych (omówienie dokumentu Stolicy Apostolskiej), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 79 (2003) s. 147-150.

Leszczyński M., Biblioteki kościelne w najnowszych wypowiedziach Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 83 (2005) s. 31-36.

Leszczyński M., Muzea kościelne według aktualnego prawodawstwa Kościoła katolickiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 85 (2006) s. 103-118.

Libera P., Słowo powitania skierowane do uczestników spotkania archiwistów kościelnych w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 18 czerwca 2002 roku, „Archiva Ecclesiastica”, 1 (2004) s. 44.

Marchisano F., The Archival Patrimony of Religious Families as a Key to the Church’s Pastoral Mission of Inculturation into the New Millennium, w: Scriptis tradere et fideliter conservare: Archives as “Places of Memory” within the Society of Jesus, Rome 2003.

Paluszkiewicz F., Tytan pracy, w: 50 lat Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (1926-1976). Sylwetki i wspomnienia, Rzym 1976, s. 195-204.

Pobierz

Opublikowane
2021-06-30


Danieluk SI, R. (2021). Od „polityki kulturalnej” do „teologii kultury” - przykład Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 115, 73–82. https://doi.org/10.31743/abmk.11327

Robert Danieluk SI  arsi-danieluk@sjcuria.org
Archiwum Generalne Jezuitów w Rzymie