[Recenzja]: Robert Kozyrski, Duchowieństwo, Kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768, Lublin 2013, TN KUL, ss. 509+3nlb, ISBN 978-83-7306-618-2Słowa kluczowe

kler; Kościół katolicki; XVII-XVIII wiek

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-27


Flaga, J. (2014). [Recenzja]: Robert Kozyrski, Duchowieństwo, Kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768, Lublin 2013, TN KUL, ss. 509+3nlb, ISBN 978-83-7306-618-2. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 101, 365-369. https://doi.org/10.31743/abmk.11988

Jerzy Flaga