Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich z obszaru historycznych ziem Rzeczypospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „ABMK” 100 (2013), s. 55-179. Errata [...]

Edyta ChomentowskaAbstrakt

Pełny tytuł:

Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich z obszaru historycznych ziem Rzeczypospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „ABMK” 100 (2013), s. 55-179. Errata ważniejszych omyłek w tekście

Słowa kluczowe:

zakon, katalog, historia, errata

Pobierz

Opublikowane
2014-06-27


Chomentowska, E. (2014). Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich z obszaru historycznych ziem Rzeczypospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „ABMK” 100 (2013), s. 55-179. Errata [.]. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 101, 383–384. https://doi.org/10.31743/abmk.11992

Edyta Chomentowska