[Recenzja]: Dokumentacja Polskich parafii w Stanach Zjednoczonych. Bibliografia. (Documentation of Polish parishes in the United States. Bibliography), Tom I: A-B, opracował ks. Roman Nir, Chicago 2020, ss. 270Słowa kluczowe

parafia; dokumenty; Polska; bibliografia

Dokumentacja polskich parafii w Stanach Zjednoczonych. Bibliografia, t. 1 A-B, oprac. R. Nir, Chicago 2020.
Furtak Maria Anna, Księgi jubileuszowe polskich parafii w Stanach Zjednoczonych jako źródło do badań naukowych, „Studia Polonijne”, 40 (2019), s. 195-206.
Hoffman’s Catholic directory, almanac and clergy list, [Milwaukee 1886-1893].
Peszkowski Zdzisław, List of Polish Roman Catholic Parishes in the United States, w: „Sacrum Poloniae Millenium”, t. 4, Rzym 1959.
Sadlier’s Catholic directory, Almanac and Ordo, [New York 1866-1891].
Schematyzm Kościoła rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z mapą diecezji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, oprac. Z.A. Czernicki, Kraków 1925.
Szczerbiński Marek, Ksiądz prałat Roman Nir – duszpasterz, archiwista, historyk Polonii, w: Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana Księdzu doktorowi Romanowi Nirowi, red. J. Faryś, D.A. Rymar, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2004.
War Relief Services National Catholic Welfare Conference. Archives of Rev. Msgr. Ralph Gogoliński – Elston. Selected Sources 1943-1948, vol. 1, oprac. R. Nir, Chicago 2020.
War Relief Services National Catholic Welfare Conference. Archives of Most Rev. StephenS. Woźnicki. Selected Sources 1944-1948, vol. 2, oprac. R. Nir, Chicago 2020.
The Catholic directory, almanac and clergy list, [Milwaukee 1900-1905].
The Official Catholic directory and clergy list, [ Milwaukee1906-1953].
Pobierz

Opublikowane : 2021-06-30


Kiper, D. (2021). [Recenzja]: Dokumentacja Polskich parafii w Stanach Zjednoczonych. Bibliografia. (Documentation of Polish parishes in the United States. Bibliography), Tom I: A-B, opracował ks. Roman Nir, Chicago 2020, ss. 270. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 115, 573-576. https://doi.org/10.31743/abmk.12677

Daniel Kiper  daniel.kiper@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska