Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część III


Abstrakt

Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej rozpoczętej w 109 tomie czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. W niniejszej części przedstawiono wykaz ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego parafii: Fajsławice, Firlej, Garbów, Gołąb, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz, Kiełczewice, Kijany.


Słowa kluczowe

księgi metrykalne; akta stanu cywilnego; diecezja lubelska; Fajsławice; Firlej; Garbów; Gołąb; Kamionka; Karczmiska; Kazimierz; Kiełczewice; Kijany

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Rachwał, P. (2019). Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część III. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 259-280. https://doi.org/10.31743/abmk.6300

Piotr Rachwał 
Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1903-4115