Parafialny kościół farny Świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim w 1831 roku


Abstrakt

Fundatorem obecnego kościoła farnego we Włodzimierzu Wołyńskim był w połowie XVIII wieku tamtejszy rodak, biskup Adam Woyna Orański, sufragan kamieniecki, który konsekrował świątynię. W kościele tym zostali osadzeni karmelici z Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywani karmelitami trzewiczkowymi. W samym tylko XIX wieku kościół ten ulegał dwukrotnie (1800, 1833) pożarowi. Dzięki zaangażowaniu tamtejszych pasterzy diecezji, proboszczów i wiernych nie tylko każdorazowo był odbudowywany, lecz także remontowany i modernizowany (1856). Na podstawie powyższego opisu kościoła parafialnego we Włodzimierzu dowiadujemy się o jego historii, odbudowach, wyposażeniu w sprzęt liturgiczny, wystroju oraz o proboszczach. Zamieszcza opis dóbr materialnych przynależnych do parafii, ilość i stan kaplic na terenie parafii.


Słowa kluczowe

historia Kościoła; historia diecezji łucko-żytomierskiej; inwentarze kościołów parafialnych; beneficjum parafialne

Bohdziewicz P., Śpikowski Władysław, Antependium, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 641.
Bursa, w: Krzyżewski Piotr, Zjawin Jacek, Mały leksykon liturgii, Poznań 2011, s. 27.
Danielski W., Niparko Romuald, Aniwersarz, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 617.
Dębowska M., Kiper D., Co znaleziono we Włodzimierzu Wołyńskim w 1920 roku? Raport Stanisława Gembarzewskiego z poszukiwań regaliów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 93 (2010) s. 69-86.
Jasionowski Marian, w: R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, Lublin 2003, s. 295.
Gołgowski T., Dalmatyka, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, Lublin 1985, kol. 982-983.
Jakubowski W., Ordery i medale Rosji, Toruń 1993.
Kumor B., Piwnicki Michał, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, red. E. Rostworowski, Wrocław 1981, s. 605-606.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 10, red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1889.
Popek L., Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997.
Trybularz, kadzielnica, w: Krzyżewski Piotr, Zjawin Jacek, Mały leksykon liturgii, Poznań 2011, s. 146-147.
Tylus S., Orański Adam bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 708.
Zdanowski J., Akwamanile, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Grylewicz, Lublin 1985, kol. 284.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Żurek, W. (2019). Parafialny kościół farny Świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim w 1831 roku. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 423-433. https://doi.org/10.31743/abmk.6329

Waldemar Witold Żurek 
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5602-5077