Polskie rozstanie z Unią greckokatolicką na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej

Irena Wodzianowska, Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie, Lublin-Tczew 2018, ss. 503


Abstrakt

-


Słowa kluczowe

grekokatolicy; cerkiew greckokatolicka; XVIII wiek

Greckokatolickie dekanaty błoński i puchowicki w latach 1783-1784, oprac. I. Wodzianowska, Sandomierz 2006.
Wodzianowska I., Zmiana przynależności wyznaniowej parafii unickich w latach 60. i 70. XVIII wieku na Prawobrzeżnej Ukrainie. Zarys problematyki, w: Kościół unicki w Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2010, s. 235-255.
Wodzianowska I., Funkcjonowanie parafii greckokatolickich w województwie bracławskim w przededniu II rozbioru Rzeczypospolitej, „Teka Komisji Historycznej”, 11 (2014) s. 69-90.
Wodzianowska I., Rozwój greckokatolickiej sieci parafialnej dekanatu kalnickiego w XVIII wieku, „Studia Geohistorica”, 2 (2014) s. 31-42.
Wodzianowska I., Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu, 1842-1918, Lublin 2007.
Wodzianowska I., Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie, Lublin-Tczew 2018, s. 303-304.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Kiper, D. (2019). Polskie rozstanie z Unią greckokatolicką na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 471-474. https://doi.org/10.31743/abmk.6335

Daniel Kiper 
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3580-604X