Bibliografia Sankturarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce za lata 1618-2018


Abstrakt

Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce na Mazurach to jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Od czasów średniowiecza przybywają tu pielgrzymi z Polski i z krajów sąsiednich, aby modlić się przed słynącym łaskami wizerunkiem Matki Bożej oraz słuchać koncertów muzycznych, które wykonywane są na imponujących organach barokowych. W 2018 roku sanktuarium przeżywało trzy ważne rocznice: 400-lecie oddania Świętej Lipki pod opiekę króla polskiego Zygmunta III Wazy i jego następców, 125-lecie ukończenia świętolipskiej szkoły muzycznej przez Feliksa Nowowiejskiego oraz 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę. Uroczysty jubileusz stworzył okazję do wielu podsumowań w zakresie stanu badań historycznych nad dziejami kościoła i klasztoru jezuitów. Prezentowana bibliografia usiłuje zebrać to, co już wiadomo na temat sanktuarium, oraz próbuje zasugerować obszary badawcze, które jeszcze oczekują na swoich dziejopisów.


Słowa kluczowe

Święta Lipka; jezuici; kult maryjny; bibliografia; badania historyczne

Achremczyk S., Znaczenie Świętej Lipki w Rzeczpospolitej szlacheckiej, w: Święta Lipka: perła na pograniczu, s. 98-117.
Borzyszkowski M., Święta Lipka w latach 1920-1940, „Studia Warmińskie”, 32 (1995), s. 103-116.
Buszko E., Problemy konserwatorskie sanktuarium w Świętej Lipce, w: Święta Lipka: perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań, red. A. Jacyniak, Warszawa 2008, s. 176-198.
Czapski M., Zabezpieczenie krużganków w Świętej Lipce, „Inżynieria i Budownictwo” 16 (1959), nr 1, s. 1-6; M. Wanat-Zakrzewska, Konserwacja rzeźby kamiennej barokowego ko-ścioła w Świętej Lipce w latach 1982-1987, „Rocznik Olsztyński” 17 (1997), s. 125-141.
Ciaritius M.F., B. V. M. Lindensis. Vetustissimum et religiossimum in Prussia Sacellum Beatis-simae Virginis Mariae sacrum, prodigiis divinis clarissimum, Brunsbergae 1626.
Clagius T., Linda Mariana sive de B. Virgine Lindensi libri V, Coloniae 1659.
Hochleitner J., Przydrożne pomniki kultu religijnego Świętej Lipki i okolic, „Studia Angerbur-gica”, 2 (2006) s. 78-91.
Hochleitner J., Religijność Mazurów manifestowana w Świętej Lipce (XVI-XX w.), w: Mniej-szość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach, cz. 1, red. Paweł Pietnoczka, Olsztyn 2016, s. 175-192;
Jacyniak A., Chcę służyć Matce Bożej Świętolipskiej [rozmowa z Franciszkiem Mrozem], „Na-sza Arka”, (2018) nr 5 (209), s. 13.
Kolberg A., Geschichte der Heiligelinde, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 1866, Bd 3, s. 28-138; 435-520.
Kopiczko A., Władze partyjno-państwowe wobec koronacji obrazu Matki Bożej w Świętej Lip-ce, w: Święta Lipka: perła na pograniczu, s. 245-300.
Lühr G., Die Jesuiten von Rösel und Heiligelinde, „Zeitschrift für die Geschichte und Alter-tumskunde Ermlands”, 20 (1919) nr 20, s. 753-800.
Obłąk J., Święta Lipka, Olsztyn 1975; wyd. 2, Olsztyn 1982.
Ropiak S., Pieśni świętolipskie, w: Święta Lipka: perła na pograniczu, s. 147-166.
Sulima R., Organy świętolipskie, w: Święta Lipka: perła na pograniczu, s. 131-146.
Ulbrich A., Die Wallfahrtskirche in Heiligelinde. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des XVII. und XVIII. Jahrhunderts in Ostpreussen, Strassburg 1901.
Zielińska L., Księgozbiór starodruków świętolipskich w Bibliotece Bobolanum w Warszawie, w: Święta Lipka: perła na pograniczu, s. 88-97.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Sukiennik, E. (2019). Bibliografia Sankturarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce za lata 1618-2018. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 363-395. https://doi.org/10.31743/abmk.6370

Edgar Sukiennik 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7294-9894