[Recenzja]: Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019, ss. 75, il.


Abstrakt

-


Słowa kluczowe

Kielce; rękopisy; biblioteka seminaryjna; kolegiata kielecka; kapituła kielecka

Kardyś P., Z dziejów pewnego rękopisu. Przyczynek do związków intelektualnych kanoników regularnych kłodzkich z Małopolską w XIV/XV wieku, w: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2011, s. 95-106.
Kardyś P., Inicjały z pieskiem w rękopisie średniowiecznym Rk-41/23 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w: Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska, Kielce 2017, s. 187-198.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Kardyś, P. (2019). [Recenzja]: Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019, ss. 75, il. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 509-511. https://doi.org/10.31743/abmk.6381

Piotr Kardyś 
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2939-1466