Jadwiga Rył (1927-2019). Wspomnienie pośmiertne


Abstrakt

-


Słowa kluczowe

Jadwiga Rył; Gniezno; biblioteka kapituły w Gnieźnie; Zgromadzenie Sióstr Najświętszego imienia Jezus

Rył J., Katalog inkunabułów zespołu seminaryjnego biblioteki katedralnej w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 25 (1972) s. 115-208.
Rył J., Najstarszy spis książek (1608 r.) biblioteki katedralnej w Gnieźnie, „Studia Gnesnensia”, 1 (1975) s. 229-251.
Rył J., Rozprawa o dziejach Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Studia Gnesnensia”, 1 (1975) s. 257-261.
Rył J., Biblioteka Kolegium Penitencjarzy przy kościele metropolitalnym w Gnieźnie w świetle zachowanych inwentarzy, „Studia Gnesnensia”, 2 (1976) s. 205-223.
Rył J., Biblioteka katedralna w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 32 (1976) s. 159-248.
Rył J., Biblioteka katedralna w Gnieźnie, cz. 2, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 33 (1976) s. 237-297.
Rył J., Biblioteka katedralna w Gnieźnie, cz. 3, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 36 (1978) s. 211-265.
Rył J., Przemiana duchowa, „Wśród nas. Biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus pod Opieką Maryi Wspomożenia Wiernych”, 1 (1977) nr 1, s. 46-49.
Rył J., Ojcu fundatorowi w hołdzie, „Wśród nas. Biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus pod Opieką Maryi Wspomożenia Wiernych”, 1 (1977) nr 1, s. 50.
Rył J., Czyn miłosierdzia, „Wśród nas. Biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus pod Opieką Maryi Wspomożenia Wiernych”, 1 (1977) nr 1, s. 50-52.
Rył J., Zakonodawcza działalność o. Honorata i rola Matki Marii Anieli Franciszki Witkowskiej w zaczątkach Zgromadzenia SS. Najśw. Imienia Jezus pod Opieką Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, „Wśród nas. Biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus pod Opieką Maryi Wspomożenia Wiernych”, 1 (1977) nr 2, s. 4-16.
Rył J., Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, w: Dzieje Poznania i województwa poznańskiego. Informator o materiałach archiwalnych, t. 2, red. Cz. Skopowski, Warszawa 1982, s. 85-235. Współautorzy: M. Aleksandrowicz i W. Zientarski.
Rył J., Nieznany złoty kodeks Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Studia Gnesnensia”, 5 (1979-1980) s. 323-327.
Rył J., Biblioteka klasztoru benedyktynów w Mogilnie na początku XIX wieku, „Studia Gnesnensia”, 5 (1979-1980) s. 333-370.
Rył J., Katalog rękopisów biblioteki katedralnej w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 45 (1982) s. 5-201.
Rył J., Katalog rękopisów biblioteki katedralnej w Gnieźnie, cz. 2, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 46 (1983) s. 5-149.
Rył J., Losy Biblioteki Bernardynów w Bydgoszczy po kasacie klasztoru w świetle odnalezionych dokumentów, „Studia Gnesnensia”, 7 (1982-83) s. 337-348.
Rył J., Biblioteka Katedralna w Gnieźnie, „Gniezno. Studia i materiały historyczne”, 1 (1984) s. 147-158.
Rył J., Biblioteka katedralna w Gnieźnie w latach 1650-1975, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 51 (1985) s. 117-281.
Rył J., Katalog książek biblioteki pobernardyńskiej w Bydgoszczy, „Studia Gnesnensia”, 8 (1984-85) s. 293-350.
Rył J., Losy biblioteki katedralnej w Gnieźnie pod zaborem pruskim, „Roczniki Biblioteczne”, 39 (1985) z. 1-2, s. 349-364.
Rył J., Maria Aniela Franciszka Witkowska (1866-1895). Założycielka bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, „Studia Franciszkańskie”, 2 (1986) s. 251-255.
Rył J., Zakonodawcza działalność Honorata Koźmińskiego OFMCap w Polsce pod zaborem rosyjskim, „Studia Franciszkańskie”, 2 (1986) s. 257-264.
Rył J., „Zamek Chrobrego na Ostrowie przy Gnieźnie” zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, „Studia Lednickie”, 2 (1991) s. 361-366. Współautor: W. Zientarski.
Rył J., Archiwum i biblioteka w Katedrze Gnieźnieńskiej, Gniezno 1994, ss. 55.
Rył J., Utwory poetyckie w antologii: Gniezno moje miasto. Wiersze, red. Z. Gąsiorek, Gniezno 1998: Panorama Gniezna (s. 10), Świadek koronny (s. 11), Najstarsza książnica (s. 12-14), Święty Wojciech – Pierwszy Patron Polski (s. 20-21), Wojciechowe posłanie (s. 22-23), Święty Wojciech (s. 24), Zakochanie w Gnieźnie (s. 29), Wrócili do Gniezna (s. 30), Odsłonięcie pomnika (s. 31), Niepojętni (s. 32-33), Legenda wpół urzeczywistniona (s. 34-35), Poświęcenie pomnika Prymasa Tysiąclecia (s. 36-37), Profanacja (s. 38-39), Prymas Tysiąclecia (s. 40), Wielkie świętowanie (s. 49), Do zobaczenia (s. 52), Mini Jubileusz (s. 53), Ukoronowana (s. 54), Diecezjalne pielgrzymowanie (s. 55), Milenium Męczeńskiej śmierci (s. 56-57), „Gnieźnianka Roku 1994” (s. 67).
Rył J., Zabytki muzyczne w księgozbiorze najstarszej w Polsce książnicy – Bibliotece Katedralnej w Gnieźnie, w: „Materiały załącznikowe z sympozjum muzykologicznego, które odbyło się 23 listopada 2000 roku w Auli Seminarium Duchownego w Gnieźnie”, Gniezno 2000, s. 25-32.
Rył J., Zientarski Władysław 1916-1991, w: Słownik Bibliotekarzy Wielkopolskich 1918-2000, red. F. Łobzowski, Poznań 2001, s. 184-186. Współautor: M. Aleksandrowicz.
Rył J., Biblioteka Seminarium Duchownego w Gnieźnie, w: Księga Jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2002, red. P. Podeszwa i W. Polak, Gniezno 2002, s. 109-142.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Krucki, Łukasz. (2019). Jadwiga Rył (1927-2019). Wspomnienie pośmiertne. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 112, 545-548. https://doi.org/10.31743/abmk.6388

Łukasz Krucki 
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2972-9113