Świeboda, W. (2020). "Ego librarista”. Działalność Jana ze Skawiny jako bibliotekarza na Wydziale Prawa Uniwersytetu Krakowskiego. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 407-429. https://doi.org/10.31743/abmk.10015