OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu w czasopiśmie. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny. Czasopismo nie przyjmuje płatnych reklam do druku na swoich łamach. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" finansowane są z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie Czasopism Naukowych" (2019-2020) oraz z subwencji władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.