Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.  Półrocznik ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego. (więcej)

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0518-3766 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2545-3491 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/abmk

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Fanpage na Facebooku

2020-05-05

Zapraszamy do odwiedzania fanpage'a czasopisma "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" na Facebooku. 

Link: Półrocznik Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Strona ABMK w Repozytorium Instytucjonalnym KUL

2020-03-15

Informujemy, że zarówno aktualne, jak i archiwalne tomy półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" można znaleźć również na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL. Link: repozytorium.kul.pl

Warsztaty dla redaktorów czasopism archiwalnych

2020-03-07

Dnia 28 lutego 2020 r. redaktor naczelny ABMK dr Artur Hamryszczak był prelegentem podczas warsztatów dla redaktorów czasopism archiwalnych, zorganizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, podczas których wygłosił wykład na temat wprowadzania dobrych praktyk wydawniczych w czasopiśmie humanistycznym.

Link do wydarzenia: archiva.gov.pl  • ARIANTA
  • BazHum
  • Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES
  • Google Scholar
  • Index Copernicus Journals Masters List
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB)
  • POL-index
  • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

MNISW
40 punktów (2019)

Index Copernicus
77.10