Czasopismo "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
Półrocznik ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego. (więcej)

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0518-3766 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2545-3491 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/abmk

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

System antyplagiatowy w ABMK

2020-01-21

Redakcja ABMK korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w półroczniku "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". http://www.ithenticate.com/

 

Wsparcie dla czasopism naukowych

2020-01-21

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"  uzyskały dofinansowanie na lata 2019-2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Numer umowy:  119/WCN/2019/1  • ARIANTA
  • BazHum
  • Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES
  • Google Scholar
  • Index Copernicus Journals Masters List
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB)
  • POL-index
  • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

MNISW
40 punktów (2019)

Index Copernicus
77.10