Tom 56 (1988):studia i materiały

Krystyna Gąsowska, Karol Klauza
157-162