RECENZENCI

114 (2020) ABMK

Mariusz Ausz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0001-7014-8164

Barbara Centek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0002-9600-3067

Peter Cepuder, Archidiecezja Wiedeń (Austria)

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0002-3463-6432

Maria Dębowska, em. Prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0003-2694-1012

Mikhail Dmitriev, Moskiewski Uniwersytet Łomonosowa (Rosja)

Jerzy Gapys, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0003-0097-0771

ks. Janusz Gręźlikowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-8538-9208

Jacek Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

https://orcid.org/0000-0003-1197-9683

Marek Hałaburda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

https://orcid.org/0000-0002-3801-9378

Marlena Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

https://orcid.org/0000-0001-7189-9007

Oleksandr Kashchuk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-7721-171X

ks. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://orcid.org/0000-0002-9834-2433

Izabela Krasińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0002-5897-9333

ks. Łukasz Krucki, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

https://orcid.org/0000-0003-2972-9113

Elżbieta Kur, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

https://orcid.org/0000-0001-5105-5421

ks. Štefan Lenčiš, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)

Anna Łosowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0001-5994-1794

ks. Józef Łupiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

https://orcid.org/0000-0001-7043-9121

Dangiras Mačiulis, Instytut Historii Litwy (Litwa)

https://orcid.org/0000-0001-6496-1538

ks. Krzysztof Marcyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-0255-2952

Jolanta M. Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-4952-7770

Olga Mastianica-Stankiewicz, Insytut Historii Litwy (Litwa)

https://orcid.org/0000-0003-3094-3539

Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku

https://orcid.org/0000-0001-7856-2191

Wanda Musialik, Politechnika Opolska

https://orcid.org/0000-0001-5548-0118

Karol Nabiałek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

https://orcid.org/0000-0002-6626-4071

ks. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0001-6081-0134

Halina Parafianowicz, Uniwersytet w Białymstoku

https://orcid.org/0000-0002-5642-7607

Roman Pelczar, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0002-0612-0009

Gregor Ploch, Archidiecezja Berlin (Niemcy)

https://orcid.org/0000-0003-1753-8950

ks. Patryk Politycki, Diecezja Fréjus-Toulon (Francja)

https://orcid.org/0000-0002-6745-6112

Kazimierz Puchowski, Uniwersytet Gdański

https://orcid.org/0000-0002-6611-1323

John Radzilowski, University of Alaska Southeast (USA)

ks. Mieczysław Różański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://orcid.org/0000-0003-3345-1740

Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

https://orcid.org/0000-0002-7318-6534

Bogumiła Warząchowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

https://orcid.org/0000-0002-0095-183X

ks. Jerzy Witczak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

https://orcid.org/0000-0002-1874-3916

Anna Wiśnicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-6821-529X

ks. Paweł Wolnicki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

https://orcid.org/0000-0002-8198-7542

Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

https://orcid.org/0000-0002-1600-3914

ks. Dominik Zamiatała CMF, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

 

113 (2020) ABMK

Ivan Almes, Ukrainian Catholic University Lviv (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-9252-225X

Renata Bedarz-Grzybek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0002-5033-9163

Magdalena Białonowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

https://orcid.org/0000-0002-7475-9162

s. Natanaela W. Błażejczyk CSSF

https://orcid.org/0000-0001-6376-8648

Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła  II w Krakowie

https://orcid.org/0000-0003-1630-0078

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0001-8716-9869

Anna Czyż, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-2534-0733

Ewa Danowska, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

https://orcid.org/0000-0002-3273-4020

Maria Dębowska, em. Prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0003-2694-1012

ks. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-8057-8368

Zbigniew Gruszka, Uniwersytet Łódzki

https://orcid.org/0000-0002-7834-3893

Henryka Ilgiewicz, em. prof. Instytut Historii Litwy (Litwa) 

https://orcid.org/0000-0002-4504-5638

Anna Jabłońska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0002-0111-7011

Tomasz Kałuski, Uniwersytet Śląski

https://orcid.org/0000-0001-6474-2896

Oksana Karlina, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-8706-942X

ks. Łukasz Krucki, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

https://orcid.org/0000-0003-2972-9113

Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0002-3062-9454

Małgorzata Krasnodęska-D'Aughton, University College Cork (Irlandia)

https://orcid.org/0000-0001-8055-5214

ks. Robert R. Kufel, Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

https://orcid.org/0000-0002-1359-9230

ks. Andrzej Kwaśniewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0001-7174-2122

Beata Lorens, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0003-3414-1760

ks. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-2471-6372

Anna Łosowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0001-5994-1794

Jolanta M. Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-4952-7770

Lenka Martínková, University of South Bohemia (Republika Czeska)

https://orcid.org/0000-0002-8033-4806 

Hubert Mącik, Uniwersytet Rzeszowski 

https://orcid.org/0000-0002-8508-6768

Arvydas Pacevičius, Uniwersytet Wileński (Litwa)

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Instytut Historii PAN

https://orcid.org/0000-0002-7966-9107

Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska

https://orcid.org/0000-0001-7252-5971

Grażyna Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0003-2137-6843

ks. Patryk Politycki, Diecezja Fréjus-Toulon (Francja)

https://orcid.org/0000-0002-6745-6112

Leszek Poniewozik, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0003-3515-3245

Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

ks. Mieczysław Różański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://orcid.org/0000-0003-3345-1740

Kiryl Sytsko, Narodowa Akademia Nauk Białorusi (Białoruś)

https://orcid.org/0000-0003-3633-9797

Ihor Sribniak, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Griczenki (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-9750-4958

ks. Józef Szymański, Akademia Pomorska w Słupsku

https://orcid.org/0000-0003-3799-200X

Bogumiła Warząchowska, Uniwersytet Śląski

https://orcid.org/0000-0002-0095-183X

ks. Jarosław Wąsowicz, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile

https://orcid.org/0000-0002-1253-3627

Marek L. Wójcik, Uniwersytet Wrocławski

https://orcid.org/0000-0002-2009-5559

Dalia Vasiliūnienė, Litewski Instytut Badań Kulturowych (Litwa)

ks. Dominik Zamiatała CMF, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

Alina Zavadzka, Archiwum Państwowe w Białymstoku

https://orcid.org/0000-0002-7915-8323

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

https://orcid.org/0000-0002-4075-3002

Ryszard Żmuda, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lubow Żwanko, Akademia Weterynarii w Charkowie (Ukraina) 

https://orcid.org/0000-0002-1107-449X