RECENZENCI

2021

Darius Antanavičius, Instytut Historii Litwy w Wilnie / Lithuanina Institute of History (Lithuania)

https://orcid.org/0000-0002-3810-3297

Francesca Ceci, Muzea Kapitolińskie w Rzymie / Capitoline Museums in Rome (Italy)

https://orcid.org/0000-0002-3044-9234

ks. Andrzej Dobrzyński, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie / Center for Documentation and Research of the Pontificate of John Paul II in Rome (Italy)

https://orcid.org/0000-0002-9331-8215

Anna Jabłońska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-0111-7011

ks. Tomasz Garwoliński, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie / Higher Theological Seminary of the Warmia Metropolis "Hosianum" in Olsztyn (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-2293-0861

ks. Piotr Górecki, Uniwersytet Opolski / University of Opole (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-6052-3968

Marek Hałaburda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / The Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-3801-9378

Iwona Imańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-0253-7170

Marek Inglot SI, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie / Pontifical Gregorian University in Rome (Italy)

https://orcid.org/0000-0002-0184-514X

Liudas Jovaiša, Uniwersytet Wileński / Vilnius University (Lithuania)

ks. Jacek Kapuściński, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie / Archives of the Archdiocese of Częstochowa Fr. Walenty Patykiewicz in Częstochowa (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-0055-4356

Urszula Kicińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie / The Pedagogical University of Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-7967-5312

ks. Zenon Kołodziejczak, em. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)

ks. Łukasz Krucki, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie / Archdiocese Archives in Gniezno (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2972-9113

Katarzyna Krupska-Łyczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-3413-1573

Lech Krzyżanowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2042-046X

ks. Štefan Lenčiš, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku / The Catholic University in Ružomberok (Slovakia)

Anna Łosowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5994-1794

ks. Jan Mikrut, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie / Pontifical Gregorian University in Rome (Italy)

https://orcid.org/0000-0002-5839-3076

Jan Pietrzykowski SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5414-3902

Gregor Ploch, Archidiecezja Berlin / Archdiocese of Berlin (Germany)

https://orcid.org/0000-0003-1753-8950

Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet Opolski / University of Opole (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3136-3480

Leszek Poniewozik, Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszow (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3515-3245

Katarzyna Ponińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3555-0099

Marie Ryantová, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach / University of South Bohemia in České Budějovice (Czech Republic)

https://orcid.org/0000-0002-1779-2564

Aleksander Sitnik OFM, Wyższe Seminarium oo. Bernardynów OFM w Kalwarii Zebrzydowskiej / Higher Franciscan Seminary in Kalwaria Zebrzydowska (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5601-0492

ks. Michał Sołomieniuk, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie / Archdiocese Archives in Gniezno (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-3702-8096

Robert Stępień, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3453-4185

Artūras Svarauskas, Instytut Historii Litwy w Wilnie / Lithuanina Institute of History (Lithuania)

ks. Rafał Szczurowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / The Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-0776-5175

Taras Szmańko, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie / Ukrainian Catholic University in Lviv (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0002-0696-7736

Anna Szylar, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu / State Higher Vocational School Memorial of Prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5339-577X

ks. Józef Szymański, Akademia Pomorska w Słupsku / Pomeranian University in Słupsk (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3799-200X

Kšištof Tolkačevski, Uniwersytet Wileński / Vilnius University (Lithuania)

Jarosław Wąsowicz SDB, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile / Salesian Archives of the Piła Province in Piła (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-1253-3627

Dalia Vasiliūnienė, Litewski Instytut Badań Kulturowych / Lithuanian Institute of Cultural Research (Lithuania)

Alina Zavadzka, Archiwum Państwowe w Białymstoku / State Archives in Białystok (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-7915-8323

Stanisław Zimniak SDB, Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie / Salesian Historical Institute in Rome (Italy)

Lubow Żwanko, Akademia Weterynarii w Charkowie / Kharkiv State Veterinary Academy (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0002-1107-449X

 

 

114 (2020) ABMK

Mariusz Ausz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0001-7014-8164

Barbara Centek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0002-9600-3067

Peter Cepuder, Archidiecezja Wiedeń (Austria)

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0002-3463-6432

Maria Dębowska, em. Prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0003-2694-1012

Mikhail Dmitriev, Moskiewski Uniwersytet Łomonosowa (Rosja)

Jerzy Gapys, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0003-0097-0771

ks. Janusz Gręźlikowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-8538-9208

Jacek Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

https://orcid.org/0000-0003-1197-9683

Marek Hałaburda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

https://orcid.org/0000-0002-3801-9378

Marlena Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

https://orcid.org/0000-0001-7189-9007

Oleksandr Kashchuk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-7721-171X

ks. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://orcid.org/0000-0002-9834-2433

Izabela Krasińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0002-5897-9333

ks. Łukasz Krucki, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

https://orcid.org/0000-0003-2972-9113

Elżbieta Kur, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

https://orcid.org/0000-0001-5105-5421

ks. Štefan Lenčiš, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)

Anna Łosowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0001-5994-1794

ks. Józef Łupiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

https://orcid.org/0000-0001-7043-9121

Dangiras Mačiulis, Instytut Historii Litwy (Litwa)

https://orcid.org/0000-0001-6496-1538

ks. Krzysztof Marcyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-0255-2952

Jolanta M. Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-4952-7770

Olga Mastianica-Stankiewicz, Insytut Historii Litwy (Litwa)

https://orcid.org/0000-0003-3094-3539

Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku

https://orcid.org/0000-0001-7856-2191

Wanda Musialik, Politechnika Opolska

https://orcid.org/0000-0001-5548-0118

Karol Nabiałek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

https://orcid.org/0000-0002-6626-4071

ks. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0001-6081-0134

Halina Parafianowicz, Uniwersytet w Białymstoku

https://orcid.org/0000-0002-5642-7607

Roman Pelczar, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0002-0612-0009

Gregor Ploch, Archidiecezja Berlin (Niemcy)

https://orcid.org/0000-0003-1753-8950

ks. Patryk Politycki, Diecezja Fréjus-Toulon (Francja)

https://orcid.org/0000-0002-6745-6112

Kazimierz Puchowski, Uniwersytet Gdański

https://orcid.org/0000-0002-6611-1323

John Radzilowski, University of Alaska Southeast (USA)

ks. Mieczysław Różański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://orcid.org/0000-0003-3345-1740

Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

https://orcid.org/0000-0002-7318-6534

Bogumiła Warząchowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

https://orcid.org/0000-0002-0095-183X

ks. Jerzy Witczak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

https://orcid.org/0000-0002-1874-3916

Anna Wiśnicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-6821-529X

ks. Paweł Wolnicki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

https://orcid.org/0000-0002-8198-7542

Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

https://orcid.org/0000-0002-1600-3914

ks. Dominik Zamiatała CMF, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

 

113 (2020) ABMK

Ivan Almes, Ukrainian Catholic University Lviv (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-9252-225X

Renata Bedarz-Grzybek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0002-5033-9163

Magdalena Białonowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

https://orcid.org/0000-0002-7475-9162

s. Natanaela W. Błażejczyk CSSF

https://orcid.org/0000-0001-6376-8648

Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła  II w Krakowie

https://orcid.org/0000-0003-1630-0078

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0001-8716-9869

Anna Czyż, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-2534-0733

Ewa Danowska, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

https://orcid.org/0000-0002-3273-4020

Maria Dębowska, em. Prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0003-2694-1012

ks. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-8057-8368

Zbigniew Gruszka, Uniwersytet Łódzki

https://orcid.org/0000-0002-7834-3893

Henryka Ilgiewicz, em. prof. Instytut Historii Litwy (Litwa) 

https://orcid.org/0000-0002-4504-5638

Anna Jabłońska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0002-0111-7011

Tomasz Kałuski, Uniwersytet Śląski

https://orcid.org/0000-0001-6474-2896

Oksana Karlina, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-8706-942X

ks. Łukasz Krucki, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

https://orcid.org/0000-0003-2972-9113

Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0002-3062-9454

Małgorzata Krasnodęska-D'Aughton, University College Cork (Irlandia)

https://orcid.org/0000-0001-8055-5214

ks. Robert R. Kufel, Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

https://orcid.org/0000-0002-1359-9230

ks. Andrzej Kwaśniewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0001-7174-2122

Beata Lorens, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0003-3414-1760

ks. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-2471-6372

Anna Łosowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0001-5994-1794

Jolanta M. Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-4952-7770

Lenka Martínková, University of South Bohemia (Republika Czeska)

https://orcid.org/0000-0002-8033-4806 

Hubert Mącik, Uniwersytet Rzeszowski 

https://orcid.org/0000-0002-8508-6768

Arvydas Pacevičius, Uniwersytet Wileński (Litwa)

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Instytut Historii PAN

https://orcid.org/0000-0002-7966-9107

Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska

https://orcid.org/0000-0001-7252-5971

Grażyna Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0003-2137-6843

ks. Patryk Politycki, Diecezja Fréjus-Toulon (Francja)

https://orcid.org/0000-0002-6745-6112

Leszek Poniewozik, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0003-3515-3245

Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

ks. Mieczysław Różański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://orcid.org/0000-0003-3345-1740

Kiryl Sytsko, Narodowa Akademia Nauk Białorusi (Białoruś)

https://orcid.org/0000-0003-3633-9797

Ihor Sribniak, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Griczenki (Ukraina)

https://orcid.org/0000-0001-9750-4958

ks. Józef Szymański, Akademia Pomorska w Słupsku

https://orcid.org/0000-0003-3799-200X

Bogumiła Warząchowska, Uniwersytet Śląski

https://orcid.org/0000-0002-0095-183X

ks. Jarosław Wąsowicz, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile

https://orcid.org/0000-0002-1253-3627

Marek L. Wójcik, Uniwersytet Wrocławski

https://orcid.org/0000-0002-2009-5559

Dalia Vasiliūnienė, Litewski Instytut Badań Kulturowych (Litwa)

ks. Dominik Zamiatała CMF, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

Alina Zavadzka, Archiwum Państwowe w Białymstoku

https://orcid.org/0000-0002-7915-8323

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

https://orcid.org/0000-0002-4075-3002

Ryszard Żmuda, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lubow Żwanko, Akademia Weterynarii w Charkowie (Ukraina) 

https://orcid.org/0000-0002-1107-449X