RECENZENCI

113 (2020)

Ivan Almes, Ukrainian Catholic University Lviv

https://orcid.org/0000-0001-9252-225X

Renata Bedarz-Grzybek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0002-5033-9163

Magdalena Białonowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

https://orcid.org/0000-0002-7475-9162

s. Natanaela W. Błażejczyk CSSF

https://orcid.org/0000-0001-6376-8648

Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła 2 w Krakowie

https://orcid.org/0000-0003-1630-0078

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0001-8716-9869

Anna Czyż, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-2534-0733

Ewa Danowska

https://orcid.org/0000-0002-3273-4020

Maria Dębowska

https://orcid.org/0000-0003-2694-1012

ks. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-8057-8368

Zbigniew Gruszka, Uniwersytet Łódzki

https://orcid.org/0000-0002-7834-3893

Henryka Ilgiewicz

https://orcid.org/0000-0002-4504-5638

Anna Jabłońska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://orcid.org/0000-0002-0111-7011

Tomasz Kałuski, Uniwersytet Śląski

https://orcid.org/0000-0001-6474-2896

Oksana Karlina, Lesya Ukrainka East European National University

https://orcid.org/0000-0001-8706-942X

ks. Łukasz Krucki, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

https://orcid.org/0000-0003-2972-9113

Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Krasnodęska-D'Aughton

https://orcid.org/0000-0001-8055-5214

ks. Robert R. Kufel, Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

https://orcid.org/0000-0002-1359-9230

ks. Andrzej Kwaśniewski, Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

https://orcid.org/0000-0001-7174-2122

Beata Lorens, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0003-3414-1760

ks. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-2471-6372

Anna Łosowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jolanta M. Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-4952-7770

Lenka Martínková, University of South Bohemia, Faculty of Arts

https://orcid.org/0000-0002-8033-4806 

Hubert Mącik, Uniwersytet Rzeszowski 

https://orcid.org/0000-0002-8508-6768

Arvydas Pacevičius, Uniwersytet Wileński

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Instytut Historii PAN

https://orcid.org/0000-0002-7966-9107

Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska

https://orcid.org/0000-0001-7252-5971

Grażyna Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://orcid.org/0000-0003-2137-6843

ks. Patryk Politycki

https://orcid.org/0000-0002-6745-6112

Leszek Poniewozik, Uniwersytet Rzeszowski

https://orcid.org/0000-0003-3515-3245

Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

ks. Mieczysław Różański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

https://orcid.org/0000-0003-3345-1740

Kiryl Sytsko, Narodowa Akademia Nauk Białorusi

https://orcid.org/0000-0003-3633-9797

Ihor Sribniak, Kyyivs'kyj Universytet imeni Borysa Hrinchenka

https://orcid.org/0000-0001-9750-4958

ks. Józef Szymański, Akademia Pomorska w Słupsku

https://orcid.org/0000-0003-3799-200X

Dalia Vasiliūnienė

Bogumiła Warząchowska, Uniwersytet Śląski

https://orcid.org/0000-0002-0095-183X

ks. Jarosław Wąsowicz, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej

https://orcid.org/0000-0002-1253-3627

Marek L. Wójcik, Uniwersytet Wrocławski

https://orcid.org/0000-0002-2009-5559

ks. Dominik Zamiatała CMF, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

Alina Zavadzka, Archiwum Państwowe w Białymstoku

Lubow Żwanko, Kharkiv State Veterinary Academy

https://orcid.org/0000-0002-1107-449X