70 punktów dla The Biblical Annals

2020-01-12

Drodzy autorzy, recenzenci, współpracownicy i odbiorcy The Biblical Annals,

z radością informujemy, że w nowej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego The Biblical Annals uzyskało 70 punktów. Na chwilę obecną jesteśmy najwyżej punktowanym specjalistycznym czasopismem biblijnym w Polsce. Jesteśmy obecni w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO, co zapewnia szeroki międzynarodowy dostęp do publikowanych u nas tekstów. The Biblical Annals to doskonałe miejsce dla uczestniczenia w regionalnej i międzynarodowej debacie naukowej, a także dla zdobywania punktów ważnych dla oceny pracowników naukowych oraz naszych dyscyplin.

Wysoka punktacja to jednak przede wszystkim docenienie merytorycznej jakości publikowanych u nas tekstów, owoców pracy naszych autorów, recenzentów oraz całego Zespołu Redakcyjnego.

Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni za współpracę, zapraszając do dalszego rozwijania The Biblical Annals. Przed nami jeszcze wiele pracy w zakresie umiędzynarodowienia czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów i recenzji w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w obiegu zagranicznym.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami owocnej pracy we wciąż jeszcze Nowym Roku 2020

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals