Nowe Artykuły Online First / New Online First Articles

2020-12-23

Drodzy autorzy, czytelnicy i współpracownicy The Biblical Annals,

w dziale ONLINE FIRST ukazały się zapowiadające numer styczniowy 2021 artykuły, których autorami są Andrzej Piwowar i Jaap Doedens. Zapraszamy do lektury inspirujących i zaopatrzonych w liczne odniesienia bibliograficzne tekstów na temat starożytnej sztuki lekarskiej w Syr 38,4-8 oraz na temat znaczenia znaków i cudów w apostolacie Pawła.

Wdzięczni za Wasza wsparcie i zapraszając do dalszej współpracy, wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zespół Redakcyjny The Biblical Annals

 ----

Dear authors, readers, and contributors of The Biblical Annals,

in the ONLINE FIRST section, articles by Andrzej Piwowar and Jaap Doedens were published, announcing the January issue of 2021. Enjoy the inspiring and well-documented texts on the ancient medical art in Sir 38:4-8 and on the importance of signs and miracles in Paul’s apostolate.

Grateful for your support, we wish you a blessed Christmas and a Happy New Year.

Editorial Team of The Biblical Annals