[1]
Wróbel, M. 2015. Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.). The Biblical Annals. 3, 2 (lis. 2015), 421-438.