[1]
Popielewski, W. 2015. „Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)”. Sprawozdanie z wiosennego sympozjum biblijnego Instytutu Nauk Biblijnych KUL. The Biblical Annals. 3, 2 (lis. 2015), 517-518.