(1)
Kowalski, M. Sługa Słowa I chluba Koryntu. Analiza Literacko-Retoryczna Argumentacji Pawła W 2 Kor 1–7. BibAn 2015, 3, 309-338.