(1)
Wróbel, M. Motywy I formy żydowskich Prześladowań Pierwotnego Kościoła (I-II W. Po Chr.). BibAn 2015, 3, 421-438.