Tobola, Łukasz. (2016). Imiona królów judzkich – kilka spostrzeżeń. The Biblical Annals, 6(4), 601-610. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/1202