Drawnel, H. (2015). Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię. The Biblical Annals, 3(2), 285-307. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/530