Wróbel, M. (2015). Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.). The Biblical Annals, 3(2), 421-438. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/532