HOMERSKI, J. Ks. Czesław Jakubiec, Księga Hioba. Wstęp - Przekład z oryginalu – Komentarz -Ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu VII/1; Poznań 1974). The Biblical Annals, v. 23, n. 1, p. 104-106, 25 jul. 2017.