WRÓBEL, M. Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.). The Biblical Annals, v. 3, n. 2, p. 421-438, 8 nov. 2015.