Wróbel, Mirosław. 2015. „Motywy I formy żydowskich Prześladowań Pierwotnego Kościoła (I-II W. Po Chr.”). The Biblical Annals 3 (2), 421-38. https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/532.