[1]
Łukasz Tobola, Imiona królów judzkich – kilka spostrzeżeń, BibAn, t. 6, nr 4, s. 601-610, paź. 2016.