[1]
J. Czerski, „Idea świętości Boga w słownictwie Nowego Testamentu”, BibAn, t. 14, nr 1, s. 65–80, lip. 2017.