[1]
W. Rakocy, „2 Kor 1, 15-16: Pawłowy plan wizyt w Koryncie i jego realizacj”a, BibAn, t. 48, nr 1, s. 133-143, cze. 2017.