Wróbel, M. „Motywy I formy żydowskich Prześladowań Pierwotnego Kościoła (I-II W. Po Chr.”). The Biblical Annals, T. 3, nr 2, Nov. 2015, s. 421-38, https://czasopisma.kul.pl/ba/article/view/532.