Zespół redakcyjnyREDAKCJA CZASOPISMA:

Redaktor naczelny
Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: alekka@kul.lublin.pl

Zastępca redaktora naczelnego

Jarosław Merecki SDS, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano; e-mail: merecki@istitutogp2.it

Sekretarz redakcji

Dorota Chabrajska, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Asystent redaktora
Mirosława Chuda, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Asystent redaktora

Tomasz Górka, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Asystent redaktora
Patrycja Mikulska, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Redaktor językowy
Ferdi McDermott, Chavagnes International College, Chavagnes-en-Paillers; e-mail: headmaster@chavagnes.org

Redaktor językowy

Danuta Walczewska-Belniak; e-mail: ethos@kul.lublin.pl

Kolegium redakcyjne:

 • Sergio Belardinelli, Università di Bologna, Bologna
 • Christoph Böhr, Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, Heiligenkreuz im Wienerwald
 • Rocco Buttiglione, The Pontifical Academy of Social Sciences, Rome
 • Barbara Chyrowicz SSPS, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • John Crosby, Franciscan University of Steubenville, Steubenville
 • Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Tomasz Garbol, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Dariusz Gawin, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Karol Klauza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Leszek Mądzik, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
 • Maciej Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Ks. Sławomir Nowosad, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Furio Pesci, Sapienza Università di Roma, Roma
 • Adam Potkay, The College of William & Mary, Williambsurg
 • Giovanni Salmeri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma
 • Stefan Sawicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Ks. Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Manfred Spieker, Universität Osnabrück, Osnabrück
 • Zbigniew Stawrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Andrzej Szostek MIC, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Ks. Alfred M. Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Ireneusz Ziemiński, Uniwersytet Szczeciński