„Ethos” jest międzynarodowym interdyscyplinarnym kwartalnikiem naukowym, w którego kolejnych monograficznych tomach podejmowane są problemy filozoficzne ujawniające się w kulturze współczesnej. Problemy te ukazywane są z perspektywy różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, dyscypliną wiodącą w przypadku tekstów zamieszczanych w „Ethosie” jest filozofia, w szczególności antropologia filozoficzna i etyka.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0860-8024 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/ethos

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

"Ethos" na Platformie CzasKUL

2019-05-06

Trwają prace nad wprowadzeniem "Ethosu" na Platformę CzasKUL. Do czasu uruchomienia dostępu zapraszamy na dotychczasową stronę czasopisma.

 


  • The Philosopher’s Index
  • ERIH Plus
  • EBSCO
  • CEEOL

MNISW
12

Index Copernicus
56.66