[1]
Kardyś, P. 2020. [Recenzja]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. 109, (maj 2020), 427–431. DOI:https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.22.