(1)
Kwaśniewski, A. Księgozbiór Kapituły Kieleckiej W świetle Inwentarza Z 1598 Roku. ABMK 2021, 99, 43-92.