(1)
Szymański ks., J. Sprawozdanie Ks. Dr. Henryka Hilchena Z Pracy wśród robotników Polskich We Francji W Czasie Tygodni Letnich 1924 Roku. ABMK 2022, 118, 457-480.