(1)
Wiśniewski ks., P. Rękopiśmienny Psałterz Proweniencji oliwetańskiej W Polsce. ABMK 2021, 115, 511-524.