(1)
Kardyś, P. [Recenzja]: Dzieje Karczówki W Kielcach W Latach 1624-2024, T. 1, Początki Fundacji, Insygnia, Fundator, Pod Red. Jerzego Michty, Kielce 2016, Ss. 411, Il. 124. ABMK 2020, 109, 427-431.