Kaliszuk, J. (2007). Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 87, 83–106. https://doi.org/10.31743/abmk.10095