Danieluk SI, R. (2021). Od „polityki kulturalnej” do „teologii kultury” - przykład Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 115, 73–82. https://doi.org/10.31743/abmk.11327