Szymański ks., J. (2022). Sprawozdanie ks. dr. Henryka Hilchena z pracy wśród robotników polskich we Francji w czasie tygodni letnich 1924 roku. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 457–480. https://doi.org/10.31743/abmk.12295