Wiśniewski ks., P. (2021). Rękopiśmienny Psałterz proweniencji oliwetańskiej w Polsce. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 115, 511–524. https://doi.org/10.31743/abmk.12349