Sukiennik, E. (2022). [Recenzja]: Ks. Józef Mandziuk, Męskie wspólnoty zakonne w (archi)diecezji wrocławskiej, Fundacja „Honor i Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, Wrocław 2021, ss. 740, ISBN: 978-83-9530-542-9. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 557–562. https://doi.org/10.31743/abmk.13983