Kowalski, Waldemar Zbigniew. 2021. „Prepozytura Kielecka W XVI Stuleciu. Wierni I Ich Duszpasterze: Wierni I Ich Duszpasterze”. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne 115 (czerwiec):197-251. https://doi.org/10.31743/abmk.10193.