Danieluk SI, Robert. 2021. „Od „polityki kulturalnej” Do «teologii kultury» - przykład Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych W Rzymie”. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne 115 (czerwiec):73-82. https://doi.org/10.31743/abmk.11327.