Wiśniewski ks., Piotr. 2021. „Rękopiśmienny Psałterz Proweniencji oliwetańskiej W Polsce”. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne 115 (czerwiec):511-24. https://doi.org/10.31743/abmk.12349.