Kaliszuk, J. (2007) „Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 87, s. 83–106. doi: 10.31743/abmk.10095.